Straffepsykiatri, en gjennomgang av strafferettslige rammer for rettspsykologisk sakkyndighet
Randi Rosenqvist

Ubærlige konflikter og terapiens uutholdelige vanskelighet: Om behandling av personlighetsforstyrrelser hos lovforbrytere
Aina Sundt Gullhaugen

I møte med et barnevitne
Miriam Sinkerud

Rettsvesenets rolle i overgrepssaker. Perspektivet med utgangspunkt i straffedømte overgripers erfaringer
Knut Hermstad

Sorg, skam og stigmatisering – om kriminalomsorgens skjulte ofre
Hanne L. Hamsund

Hvorfor virker ikke straff?
Arnulf Kolstad

Misunnelse
Waldemar Rognes

Selvkontroll er svaret, men hva var spørsmålet?
Mons Bendixen

Psykolog i jussens revir
Jan Skjerve

Albert Camus on Murder: An Existential Therapeutic Dialogue, «Can You Kill»?
Richard Alapack

Austleg visdom møter moderne psykoterapi: Mindfulnessmeditasjon forklart med kognitiv-atferdsterapeutiske prinsipp
Jardar Godø Sæther

Morderen: Et helt vanlig menneske? En evolusjonspsykologisk tilnærming
Henriette Kaasa og Leif Edward Ottesen Kennair

Bokanmeldelse: Psykologiske forskningsmetoder – en innføring
Anmeldt av Waldemar Rognes

Bokanmeldelse: Politisk psykologi
Anmeldt av Fartein Ask Torvik

Bokanmeldelse: Positiv psykologi
Anmeldt av Mariann Hansen

Bokanmeldelse: Kjærlighet i hastighetens tid
Anmeldt av Svanhild O. Teigland

Bokanmeldelse: Schizofreni
Anmeldt av Vidar Rømma

Bokanmeldelse: Charles Darwins liv
Anmeldt av Kjell Nytrø