Glimt fra instituttets historie, del 6: Folk og røvere ved Psykologisk Institutt!
Ivar A. Bjørgen

Angstforskning i Trondheimsmiljøet: Klinisk forskning av internasjonal klasse ved Psykologisk Institutt
Leif Edward Ottesen Kennair

Sunn endring i organisasjoner
Per Øystein Saksvik og Sturle Danielsen Tvedt

A hermeneutics on love and death: The importance of being touched
Nanna Natalia Jørgensen

Glimt fra instituttets historie, del 7: Litt om psykologiens utvikling i Norge og i Trondheim
Ivar A. Bjørgen

Cultural and cross-cultural Psychology: Experiences from China
Arnulf Kolstad

Well’s kognitive modell for sosial fobi: En analyse
Waldemar Rognes

Who is my Neighbour? Kierkegaard, Nietzsche and Levinas on Racism
Richard Alapack

Evolusjonspsykologisk forskning ved Psykologisk institutt
Leif Edward Ottesen Kennair, Henriette Kaasa og Erlend Hunstad

Depresjon som mulig bivirkning til medikamenter
Charles Jæger, Yulia Jæger og Floyd Rudmin

Bokanmeldelse: Klinisk barnepsykologi – utvikling på avveier
Anmeldt av Tiril Østefjells

Bokanmeldelse: Psykoanalytisk terapi i praksis
Anmeldt av Waldemar Rognes