Person, personlighet, identitet og selvet
Frederick Vollmer

Individuelle adaptive forskjeller: Evolusjonær Personlighetspsykologi
Trond Viggo Grøntvedt og Leif Edward O. Kennair

Et japansk perspektiv på selvet
Karl Gunnar Bærland

Personlighetstesting ved rekruttering
Linn Charlene Brun

En psykologs reise på leting etter sjelen
Frederick Lucius Nathanael

Sjelens udødelighet
Tommy Vuttudal

Frå driftsteori til altersentrisk deltaking – Eit perspektivskifte i utviklingspsykologien
Harald støren

Forbryterselvet
Aina Gullhaugen

Bokanmeldelse – Tegn på sykdom – Om litterær medisin og medisinsk litteratur
Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo

Bokanmeldelse – Ord og orgasme – Ein biografi om Ola Raknes
Steinar Ilstad