Seksualitetens metafysikk i går og i dag
Anders Ågmo

Sex og/eller kjærlighet – eller?
Esben Esther Pirelli Benestad

Seksuelle holdninger og forventninger blant norske 15-åringer: Står «kjærlighetsideologien» for fall?
Ingvill Pettersen Øvsthus og Mons Bendixen

Greybeard and the Boy: A Psychological Parable on Male Sexual Awakening
Richard Alapack

«Disappearing» transsexuals? Norwegian trans-discourses, visibility, and diversity
Katrina Roen, Rolv Mikkel Blakar, og Hilde Eileen Nafstad

Kjærlighet for alle? -Om intellektuelt funksjonshemmedes rett til kjærlighet og seksualitet
Wenche Fjeld, Hilde Lunde, Bente Væren og Peter Zachariassen

Kjærlighet og seksualitet i familievernkonteksten
Toril Reitan

Samboerskap
Karl Gunnar Bærland

Hvordan fungerer kjærlighetsforhold?
Ingeborg Kjos-Hanssen

Annerledeshet. Sårbarhetens språk og politikk
Rannveig Dahle

Bokanmeldelse – Halve livet. Artikler om aldring livsløp
Rita K. Trondsgård

Bokanmeldelse – Krisepsykologi i praksis
Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo