Barn som lever med vold i familien – En oversikt over noen sentrale problemstillinger
Unni Marie Heltne

Kan kontorer elske? – Kjærleiken sin plass i terapi med unge valdsutøvarar
Ingrid Kristine Aspli

Intervju med Ann-Cathrin Faldet
Av Juliane Andreassen

Når volden ikke er aggressiv
Kirsten Rasmussen

Men jeg har da aldri drept noen
Thomas Wold

Opprør, identitet og tilhørighet – Hvordan tenåringer bygger opp selvet ved hjelp av musikk
Espen Strømnes

En normalpsykologisk og praktisk tilnærming til aggresjonsproblematikk
Svein Øverland

Hva er det med menn som utøver vold?
Bjørn Løvland

Theraputic management of violence (TMV) – A multichannel approach to prevention and management of violence
Erik Løvstad

Forskning på voldtektsmenn – Intervju med Jim Aage Nøttestad
Av Juliane Andreassen

Gjerningsmannsprofilering
Siv Rebekka Rundhovde

Tikkende fakta om vold og psykiatri
Stål Bjørkly

Mindfulness og menneskesyn – Et kritisk perspektiv
Alexandra Irene Larsen