Nyheter fra den psykologiske verden

Positivt eller Kynisk?
En kommentar av Juliane Andreassen

Et perspektiv på meditasjonsforskning og Acem-meditasjon
Are Holen

Coaching: Bro mellom teori og praksis
Morten Emil Berg

Intervju med Lisa Vivoll Straume
Håvard Tveit

Positiv sosialpsykologi, sosiale instutisjoner og lokalsamfunn
Steinar Ilstad

Oppmerksomt nærvær og kreativitet
Anne Hagerup Larsen

Hvordan fremme god kommunikasjon mellom Psykologisk institutt og studentene?
Tuva Hynne

Bokanmeldelse – Mindfulness
Tonje Reiten Frafjord

Bokanmeldelse – Emosjonsregulering og oppmerksomhet
Ole Helge Holck