Nyheter fra den psykologiske verden


Kan en jente blir en mann? Brannmann kanskje?
Av: Ute Gabriel, Pascal Gygax, Arik Lévy, Oriane Sarrasin og Sayaka Sato

Konflikt og kreativitet i grupper
Av: Ingeborg Flagstad

Massepsykologi. Hva skjer når folk opptrer sammen og uniformt?
Av: Arnulf Kolstad

Hendelser som forandret den sosialpsykologiskehistorien
Av: Håvard Tveit

Hanna Greens pasienter
Av: Arne Vikan

Personlighetspsykologi – Menneskets natur
Av: Hilmar Nordvik

Kriminalomsorg og sjelesorg – om spirituelt integrert rehabilitering i fengsel
Av: Frederick Nathanael

Sorg hos unge etter seksuelt misbruk
Av: Gitte Therkelsen Torstad

Gir det mening å snakke om barns spirituelle utvikling?
Av: Sturla Sagberg

Sorgen og samholdet 2.0
Av: Thomas Wold

Alumni
Av: Ivar Bjørgen og Kristine Reitan Lien

Social Psychology: Between the individual and the cultural
Av: Arnulf Kolstad

The role of Sami language in the formation of Sami identity
Av: Ingrid Hogstad Johnsen

Bokanmeldelse – Hemmelige rom og Å mestre øyeblikket
Av: Thore K. Aalberg

Bruk av overføringstolkning i psykologisk behandling
Av: Truls Ryum

Bokanmeldelse – Perler for svin. Bind 1
Av: Erik Hauknes