Nyheter
Juliane Andreassen

Instituttleders hjørne
Leif Edward Ottesen Kennair

Masterutdannede bør få psykologtittel
Madeleine Dalsklev og Karen Eimot

Psykologidagen 2013
Aksel Lindstad

Restricted environmental stimulation therapy (REST) som et verktøy i helsepsykologi
Lars Helander og Cecilie Rumelhoff Kalsen

I natt jag drömde…
Eir Torvik og Anniken Volden

Circumsition and The Value of Human Well-Being
Trond Reidar Carlsen

Høyt sykenærvær – en konsekvens av høyt sykefravær? En helsepsykologisk litteraturstudie
Marielle Paulsen

Lykkelig som frivillig – Intervju med Linn Christin Haugen
Susanne Bjørge

Den gode intervensjonen
Malin Hvidsten Straume

Forholdet mellom sosial støtte og mental helse
Julie L. L. Torbjørnsen

«Jeg gjør det senere»: Om forholdet mellom prokastinasjon og stress hos studenter i høyere utdanning
Kristoffer Fjællingsdal

Hvorfor behandles psykisk syke som kriminelle?
Thea Vinge