admin

Nyheter
Juliane Andreassen

Instituttleders hjørne
Leif Edward Ottesen Kennair

Masterutdannede bør få psykologtittel
Madeleine Dalsklev og Karen Eimot

Psykologidagen 2013
Aksel Lindstad

Restricted environmental stimulation therapy (REST) som et verktøy i helsepsykologi
Lars Helander og Cecilie Rumelhoff Kalsen

I natt jag drömde…
Eir Torvik og Anniken Volden

Circumsition and The Value of Human Well-Being
Trond Reidar Carlsen

Høyt sykenærvær – en konsekvens av høyt sykefravær? En helsepsykologisk litteraturstudie
Marielle Paulsen

Lykkelig som frivillig – Intervju med Linn Christin Haugen
Susanne Bjørge

Den gode intervensjonen
Malin Hvidsten Straume

Forholdet mellom sosial støtte og mental helse
Julie L. L. Torbjørnsen

“Jeg gjør det senere”: Om forholdet mellom prokastinasjon og stress hos studenter i høyere utdanning
Kristoffer Fjællingsdal

Hvorfor behandles psykisk syke som kriminelle?
Thea Vinge