Nyheter
Juliane Andreassen

Instituttleders hjørne
Magne A. Flaten

Den digitale Døden
Juliane Andreassen

Kognitiv innsikt er noe annet enn emosjonell innsikt
Nils Eriksen

Barns møte med sorgen når mamma eller pappa dør
Trude Reinfjell

Betydningen av palliativ behandling ved livets slutt
Gerd Inger Ringdal og Beate André

Psykologiske, sosiale og ekstensielle aspekter ved aktiv dødshjelp
Lars Johan Masterstvedt

Psykososiale problemer i dagens Japan, fra frø til torne
Jens Even Blomsøy

The Plastic Brain: Neuronal Group Selection Theory as a Probabilistic model of life span development
Håvard Tveit

Vårt møte med døden gjennom en praksisplass på luftkrigsskolen
Ida Dahl Haddeland og Tobias Gauslaa Falkenberg

Ånd
Ole J. Hansson