Nyheter
Ingrid Bondkall Gjerde & Maria Eline Haugen

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten 

Hva skjer på Instituttet?

Psykologi og rettssikkerhet
Svein Magnussen

Rettspsykiatri etter 22.juli-rettsaken – En vareopptelling
Pål Grøndahl

Somnofili og Tornerose-syndromet – De ukjente tenningsmønstrene
Svein Øverland 

Straffen rammer flere
Kitty Bang 

Etablering av norsk sikkerhetspsykiatri 1895-1940
Hilde Dahl 

Innsatte i norske fengsler og deres barn
Ane-Marthe Solheim Skar 

De tolv utilregnelige
Henrik Vedum 

Psykologidagene 2015
Jørgen Flor