Vi søker nye redaksjonsmedlemmer til:

  • Layout – sette sammen selve papirutgaven i InDesign
  • Web – ansvar for driften av nettsiden.

Fellesoppgavene våre består av å kontakte skribenter, idémyldring og korrekturlesing.  Du blir en del av prosessen, og får være med på å forme et faglig tidsskrift. Du kan få erfaring i markedsføring og produsering av utgavene, samt få finpusset dine kunnskaper om APA-standard. Som redaksjonsmedlem blir du en del av det sosiale miljøet i tidsskriftet, og  vi har ukentlig redaksjonsmøte.  Arbeidsoppgavene kommer i perioder siden de følger utgivelsene.

Med engasjement kommer du en lang vei. Du trenger ikke forkunnskaper. Det du ikke kan vil du lære!

Du kan sende en uformell epost til post@psykologisktidsskrift.no med spørsmål. I søknadseposten kan du fortelle kort om deg selv og hvilken stilling du ønsker. Søknadsfristen er søndag kveld 22. Januar.

Hvem blir du en del av hvis du søker Psykologisk tidsskrift? Psykologisk tidsskrift er et fagtidsskrift ved NTNU som utgis tre ganger i året med et opplag på 600 eksemplarer, i tillegg til å drive en levende nettside. Redaksjonen består av studenter på bachelor, master og profesjon ved Psykologisk institutt NTNU. Her finner du mer informasjon om oss.