mindfulnessbasert_kognitiv_terapi-crane_rebecca-27580684-4220524606-frntlMindfulnessbasert kognitiv terapi av Rebecca Crane. Utgitt på Gyldendal Norsk Forlag 2014

Mindfulnessbasert kognitiv terapi (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, fork. MBCT) brukes i økende grad som en terapi for å bearbeide og behandle alt fra depresjon til søvnvansker og stress. Boken til Crane gir i første rekke en innføring i sentrale teoretiske og praktiske elementer i MBCT. Boken er ikke en bok til selvhjelp og gir ingen oppskrift på hvordan man kan behandle seg selv, men er myntet på fagpersoner og studenter på fagområdet, primært innen faget psykologi.

Boken er bygget rundt 30 punkter som beskriver sentrale trekk ved metoden, med forklaringer og beskrivelser rundt hvert punkt. Forfatteren har ledet Centre for Mindfulness Research and Practice ved Bangor University i England i mange år. Hun har gjort sitt til at universitetet har blitt Europas ledende senter for opplæring i tilnærminger basert på oppmerksomt nærvær innen både fysisk og psykisk helsevern i Storbritannia.

Forfatteren har blant annet beskrevet et gruppebasert kursprogram i kognitiv terapi basert på det som på norsk kalles «oppmerksomt nærvær» (mindfulness). Boken fokuserer på enkeltindividets indre liv og tanker. Den handler om å ikke dyrke eller fokusere på negative tanger. Gjennom terapi i oppmerksomt nærvær skal man lære å gjenkjenne de negative tankene og unngå problemer og utfordringer som ligger i tidligere opplevelser.

 

Forfatteren beskriver tre punkter for oppmerksomhetstrening og undervisning som består av elementene

  • Opparbeidelse av bevissthet gjennom en systematisk metode med formelle oppmerksomhetsøvelser, som innbefatter «kroppsskanning», sittende meditasjon og bevegelse med oppmerksomt nærvær. Kort sagt handler det om å dyrke frem en bevissthet i det man kan kalle hverdagens øyeblikk.
  • Grunnholdning preget av vennlighet, nysgjerrighet og vilje til å være tilstede i opplevelsen etter hvert som den utfolder seg.
  • En kroppsliggjort innsikt i menneskets sårbarhet.

Alle mennesker har en eller annen form for sårbarhet i seg, og smerte og lidelse er en iboende del av denne sårbarheten; det som i psykiatrien kalles livets kriser. En krise er en overgang mellom to livsfaser, blant annet snakker man om livskriser ved plutselige endringer (dødsfall, skifte av arbeid, når man gifter seg, får barn, flytter til et nytt sted). En livskrise betegner altså ikke bare noe som er negativt, men brukes generelt om alle store endringer i et menneskes liv. De fleste av oss takler slike overganger relativt greit, men noen ganger trenger vi hjelp til å komme videre, kanskje særlig etter en livskrise som innbefatter mye sårbarhet, smerte og vonde tanker. Det er her mindfulnessbasert kognitiv terapi, ifølge forfatteren, kan komme inn.

Allerede i punkt 2 – av i alt 30 punkter – kommer forfatteren inn på kognitiv teori om sårbarhet for depresjon, og mener således at depresjon kan bearbeides med metoden oppmerksomt nærvær. Punkt 3 beskriver ferdigheter som reduserer risikoen for depressivt tilbakefall.

Boken beskriver i et annet punkt det som vi kjenner om å «gå på autopilot» i hverdagen; at vi gjør strukturerte handlinger som etter hvert blir så automatiserte at de blir en del av vår væremåte, eller habitus, for å låne et uttrykk av den franske sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu, som er tillærte tanke-, atferds- og smaksmønstre. Disse blir følgelig så automatiserte at de kan påvirke ting som måten vi går på, snakker på og hva vi liker og ikke liker. Dette kan bli negativt på den måten at vi kan bli negative personer, og det er her igjen at oppmerksomt nærvær kommer inn i bildet. Ved å fokusere på disse atferdsmønstrene –og tankene, mener forfatteren at det kan utvikles en terapi for å hindre disse tankene – som ofte avspeiles i atferd – å komme til overflaten.

Språket i boken er i den norske oversettelsen god og lettleselig. Den tar ikke mål av seg å være en utfyllende bok innenfor emnet, men er en innføring. Ved hjelp av de 30 punktene settes metoden mindfulnessbasert kognitiv terapi på dagsorden på en fin måte, særlig for de som ennå ikke kjenner til denne terapeutiske metoden, som en ser brer stadig om seg. I min hjemby, Trondheim, er det også terapeuter som baserer sin behandling på lignende metoder, blant annet med noe som kalles tankefeltsterapi, som imidlertid stammer fra USA, utviklet av psykologen Roger Callahan på 1980‑tallet. Det finnes sikkert flere alternative terapeutiske metoder, og boken til Crane er derfor et supplement til disse ulike metodene.

Bak i boken er det en oversikt over flere ressurser om emnet, eller tips for de som ønsker å lære mer om emnet. Boken til Crane anbefales dersom du ønsker en generell innføring i mindfulnessbasert kognitiv terapi.