Skrevet av: Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU 

Egil W. Martinsen er psykiater og professor II ved UiO. Vi har intervjuet ham i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, med fokus på fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

Kort fortalt, hva har du snakket om under Folkehelseuka?
– Fysisk inaktivitet er risikabelt både for fysisk og psykisk helse. Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstanden enn fysisk aktivitet. For alle mennesker kan fysisk aktivitet være en viktig kilde til velvære, glede og livskvalitet.

Egil Martinsen. Foto: Folkehelseuka

Egil Martinsen. Foto: Folkehelseuka

– Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser. Effekten er best dokumentert ved milde til moderate former for depresjoner, ved noen av angstlidelsene[i], ved spiseforstyrrelser[ii], for mennesker som er normal- eller overvektige, ved misbruk eller avhengighet av rusmidler og ved schizofreni.
Fysisk aktivitet kan med fordel kombineres med andre former for behandling, men kan også benyttes som eneste tiltak.

Hvorfor er det viktig med fysisk aktivitet?

– Fordi det er viktig både for kropp og sjel, og fordi det er noe vi kan gjøre selv for å ta vare på helsa.

Hvordan kan vi forebygge psykiske lidelser på egenhånd?
– Vi kan, i noen grad, forebygge psykiske lidelse ved å være i regelmessig fysisk aktivitet.
Fysisk aktive har mindre risiko for å utvikle depresjon, demens og misbruk eller avhengighet til rusmidler.

[i] (panikklidelse og generalisert angstlidelse)

[ii] (bulimi og tvangsspising)