POPS – Psykologistudenter om psyke og sex ønsker i uke seks, 3. februar – 6. februar 2020, å organisere en “festival” med fokus på positiv seksualitet. Her skal de arrangere foredrag og debatter på dagtid, og kurs, samt foredrag på kveldstid. Målet med festivalen er å skape en positiv atmosfære for å stille spørsmål rundt temaet seksualitet, i tillegg til å fjerne og hindre for skam og tabu rundt det å være nysgjerrig og spørrende. Ved å inkludere flere temaer som blant annet aseksualitet, seksuell orientering og kjønn, seksualitet i terapi, og autisme og seksualitet, viser vi til et mangfold av temaer som går under begrepet seksualitet. Slik viser vi til bredden av tematikken, og hvor viktig det er å lære om slike viktige temaer.

POPS er en frivillig studentorganisasjon basert på Dragvoll på NTNU i Trondheim. De består av både profesjons-, og bachelorstudenter på psykologistudiet som sammen ønsker å fremme et trygt miljø for å snakke åpent om seksualitet og psyke. Manglende fokus på studiet og manglende informasjon ellers i samfunnet resulterer i visjonen til POPS som er å øke kunnskap om seksualitet og psyke utover det som er tilgjengelig i dag. Med et økt fokus på tematikken vil det kunne åpne opp for nyere spørsmål, bedret forståelse, og ikke minst en tryggere atmosfære for å kunne spørre og være nysgjerrig. POPS som organisasjon har tidligere organisert foredrag om pedofili, seksuelle overgrep, kroppspress og intimkirurgi, skadelig seksuell atferd hos barn og unge, og seksualitet og kjønn.

Som nevnt over er hovedmålet til POPS å øke kunnskap om seksualitet og psyke. For å kunne lykkes med det, er det viktig å fjerne tabu og skam rundt tematikken. Ved å arrangere en festival, vil de skape en stemning som inviterer til åpenhet og nysgjerrighet som gjør deltakerne mer mottakelige for økt kunnskap. Gjennom festivalen ønsker vi å vise at seksualitet favner om langt mer enn det som fremgår av tilgjengelig informasjon, og at tematikk rundt seksualitet og psyke er i stadig utvikling. Det er derfor viktig å være åpen, lyttende og engasjert.

Festivalen har både foredrag, med blant annet Norsk Forening for Sexologi, i tillegg til kurs på kveldstidene. Grunnen for at det er blitt gjort om til en «festival», fremfor bare dager med foredrag, er for å bygge opp og skape god stemning blant studentene. Seksualitet kan være et krevende tema å diskutere og å være nysgjerrig på, og derfor ser vi for oss at goder utenom det faglige som vinsmakingskurs, yoga og Paint’n Sip kan lokke deltakere med på festivalen uten at det behøver å være konkret faglig engasjement. UkeSEX skal ikke fremheve seksualitet alene som en akt, men heller fjerne skam rundt det å diskutere seksualitet og det å sette en hinder for nysgjerrighet.

Mer informasjon om festivalen finner du her.