Kategori: Redaksjonen (Side 2 av 3)

En litt annerledes ferie

Av Hans Fredrik Sunde og Per Helge H. Larsen

HBES1

Noen bruker sommeren på å reise til syden. Andre drar på festivaler. Vi dro på HBES 2018.

Sommeren er høysesong for vitenskapelige konferanser. Kanskje ikke så rart, siden resten av året blir brukt på forskning og undervisning. Det er på sommeren forskere har tid til å mingle med kolleger fra fjerne universiteter, vedlikeholde nettverkene sine, og oppdatere seg på hva andre har gjort. Konferanser er også en god arena for andre interesserte å bli kjent med feltet, som for eksempel vitenskapelige journalister og – ikke minst – studenter.… Les mer!

Fem bøker du bør ha lest som student

Foto: Hans Fredrik Sunde

Skrevet av Hans Fredrik Sunde, masterstudent i psykologi og redaktør i Psykologisk Tidsskrift. 

Snart er det ferie, og hva er vel bedre enn å bruke tiden på å lese mer om psykologi og vitenskap? Å utdanne seg er ikke bare noe du gjør fra semesteret starter til du leverer eksamen. Utdanningen skjer fra immatrikulering til hovedoppgaven er bestått, og du er egentlig ikke ferdig da heller. Å utdanne seg er ikke bare å lese pensum. Det er også å utforske sine interesser, og dyrke sin intellektuelle utvikling.… Les mer!

Kosthold og mental helse 3/3: Demenslidelser og kosthold

Skrevet av Are Malvik

Denne teksten er basert på foredraget Kosthold og mental helse holdt i forbindelse med PsykoAKTIV 30. oktober ved NTNU Dragvoll, og vil gjennom tre deler ta for seg temaene tarmen og hjernen, fett i kosthold og mental helse og demenslidelser og kosthold.  Denne teksten inneholder også en felles konklusjon for de tre delene. 

 Vi vet at det er lavere forekomst av Alzheimer visse steder i verden, som for eksempel ved middelhavskysten, og at dette trolig kan tilskrives livsstilen deres.… Les mer!

Kosthold og mental helse 2/3: Fett i kosthold og mental helse

Skrevet av Are Malvik 

Denne teksten er basert på foredraget Kosthold og mental helse holdt i forbindelse med PsykoAKTIV 30. oktober ved NTNU Dragvoll, og vil gjennom tre deler ta for seg temaene tarmen og hjernen, fett i kosthold og mental helse og demenslidelser og kosthold.

 De aller fleste har opplevd lavt blodsukker minst en gang i livet sitt. Pasienter med kronisk lavt blodsukker kan ha mange symptomer som irritabilitet, depresjon, bekymring og angst (Poleszynski & Mysterud, 2014). Hver og en av oss kan kjenne på beslektede symptomer 3-5 timer etter et måltid uten å ha spist noe i mellom.… Les mer!

10 døgn på akuttpost – Intervju med Ane Nagelhus

Skrevet av Ida Skar 

Kan blåblokkerende lamper bedre døgnrytmen? Ane Nagelhus har i 10 dager sovet på den nye akuttposten på Østmarka, som deltager i en søvnstudie ledet av Håvard Kallestad ved St. Olavs Hospital. De prøver å finne ut av nettopp dette- om lysforhold kan påvirke døgnrytmen din. Her forteller Ane hvordan det har vært å være deltager i søvnprosjektet, og litt om hvordan det føles å gå med EEG-utstyr på bussen.

Bakgrunnen for studien var ønsket om å utvikle nye metoder for medikamentfri behandling av pasienter ved innleggelse på en psykiatrisk sykehusavdeling.… Les mer!

Kosthold og mental helse 1/3: Tarmen og hjernen

Skrevet av Are Malvik

Denne teksten er basert på foredraget Kosthold og mental helse holdt i forbindelse med PsykoAKTIV 30. oktober ved NTNU Dragvoll, og vil gjennom tre deler ta for seg temaene tarmen og hjernen, fett i kosthold og mental helse og demenslidelser og kosthold.

 Sammenhengen mellom tarmen og hjernen har fått mye oppmerksomhet i populærvitenskapelige bøker de siste årene. Det startet med Sjarmen med tarmen (Enders, 2015) og ble fulgt opp med bøker som Sunn tarm klart hode (Perlmutter & Loberg, 2016) og Hjernen & tarmen (Mayer, 2016).… Les mer!

Fellesskapsfølelse gjennom livet – Et intervju med Nina Bahl

Skrevet av Ida Skar 

Hvordan oppleves og defineres fellesskapsfølelsen? Med en diskursanalytisk tilnærming har Nina Kavita Heggen Bahl skrevet en PhD om «sense of community» hos eldre. Bahl har både norske og indiske røtter, og har forsket på hvordan urbane eldre i Norge og India definerer «sense of community», og hvordan kultur kommer til uttrykk i måten de snakker om den.

Hva er din bakgrunn?
– Jeg startet på årsstudium i psykologi i 2005 og fortsatte med bachelor i psykologi året etter.… Les mer!

Om søvn og affektive lidelser – Et intervju med Håvard Kallestad

Dette intervjuet ble opprinnelig publisert i utgave 2, årgang 21 av Psykologisk Tidsskrift NTNU (rundt april 2017), i et nummer om stemningslidelser.

Skrevet av Ida Skar

CC0 Creative Commons – https://pixabay.com/en/sleeping-tired-bed-feet-1159279/

Hvorfor er søvn så viktig for oss? Psykologisk Tidsskrift har intervjuet forsker og psykologspesialist Håvard Kallestad for å få svar. Han jobber med behandling av insomni på Østmarka ved Institutt for Psykisk Helse, og har skrevet doktorgrad om søvn og psykiske lidelser.

– Søvn har ikke bare én funksjon. Vi sover ikke kun for å lade batteriene eller noe slikt.… Les mer!

Psychology: On the Frontier of Science

Skrevet av: Hans Fredrik Sunde

There are no sciences, only science. Physics and physiology are just different branches on the same scientific tree of knowledge. Some fields are branching towards the sky, others are closer to the roots. The integrity of each field depends on the one beneath it. More practically: To understand culture one must understand the mind. Culture is the interaction of minds. If you remove the minds, culture vanishes.

Culture is of course more than the sum of minds, but it is still the product of minds.… Les mer!

Psykologisk Tidsskrift på 90- og 2000-tallet

Skrevet av: Susanne Bjørge, skribent Psykologisk Tidsskrift

For å få en oversikt over hva som har skjedd mellom Psykologisk Tidsskrifts (PT*) oppstart i 1997 og 2017 har vi tatt en prat med fire tidligere redaktører.

Pål Dåstøl, nr 1 1999

Line Schrader, nr 2 1999 – nr 4 2000

Kjersti Marie Kvam, nr 3 2002 – nr 2 2003

Wendy Nilsen, nr 2 2004 – nr 3 2005

Det glade 90-tallet

Etter å ha sittet i redaksjonen i en periode overtok Pål Dåstøl som redaktør sammen med Bjørn Svendsen.… Les mer!

Intervju med Geir Vågen

Skrevet av: Ida Skar, skribent Psykologisk Tidsskrift NTNU

Navn: Geir Vågen

Stilling: Psykolog

Firma: Uteseksjonen ved barne og familietjenesten(BFT).

Redaktør i Psykologisk Tidsskrift i 1997, med i redaksjonen til 1998.

Utgaver: nr. 1, 2, 3, 4

I 1997 gikk den første utgaven av Psykologisk Tidsskrift i trykken, med Geir Vågen som redaktør. Redaksjonen bestod den gang av Øystein Hansen, Stig Larssæther, Roger Hagen, Åke Elden, Mona Sverrbo og Agnieszka Jarvoll. Med et ønske om å bidra til større engasjement i psykologimiljøet ved NTNU gikk tidsskriftet fra idé til ferdig produkt.Les mer!

Psykologisk Tidsskrift 20 år!

Skrevet av: Susanne Bjørge, skribent Psykologisk Tidsskrift

I anledning Psykologisk Tidsskrifts 20-årsjubilieum har vi tatt en prat med de fem siste redaktørene om deres opplevelser, både gode og mindre gode.

  • Cecilie Liseth, nr 2 2011 – nr 1 2013
  • Even I. Bolstad, nr 2 2013 – nr 1 2014
  • Fanny Klang, nr 2 2014 – nr 1 2015
  • Harald Lauvås Korsåsen – nr 2 2015 – nr 2 2016
  • Jorun Amdam, nr 3 2016 – nr 1 2017

Noe å være stolt av

Er det noe de fem siste redaktørene er enige om så er det at de er stolte av å ha vært del av redaksjonen og at de har bidratt til å utvikle og modernisere tidsskriftet.… Les mer!

Intervju med lederne av Psykologidagene 2017

Intervju med Steffen André Fagerbakk og Silje Helen Sørhøy
Skrevet av Synne Horten Heldal

Hva er Psykologidagene?

– Psykologidagene er et årlig, non-profit arrangement ved Institutt for psykologi, som ble arrangert for første gang i 2010. Arrangementet initieres av Psykologisk Fagutvalg og gjennomføres utelukkende av frivillige psykologistudenter. Arrangementet er åpent for alle, både studenter og ikke-studenter. Målet er å presentere et håndplukket utvalg fra fagfeltet, samt åpne opp for å tenke annerledes rundt psykologien og dens rolle i samfunnet. Psykologidagen er også en mulighet for studenter til å samles på tvers av alle retninger ved Institutt for psykologi.… Les mer!

Om Asperger syndrom – Intervju med Gustav Koi

Skrevet av: Ida Skar, skribent i Psykologisk Tidsskrift NTNU 

I en alder av 59 år fikk Gustav Koi diagnosen Asperger syndrom. Siden den gang har han brukt tiden sin på å formidle kunnskap om diagnosen. Koi har blant annet utgitt to bøker om nevnte tema gjennom SPISS forlag, og er nå aktuell med boken Asperger Landskap (egen utgivelse). Han er opptatt av å avkrefte myter knyttet til diagnosen, og jobber aktivt mot stigmatisering av psykiske lidelser.

Koi beskriver seg selv som en kreativ person, og forteller at han har drevet med alt fra dogmefilm, animasjon og buktaling.Les mer!

«Hva er problemet?»

Av Atle Eskeland Rimehaug 

Hvis du kunne modifisere genene til barna dine slik at de ble smartere, ville du gjort det?

Spørsmålet ble stilt under et av høstens møter på Studentersamfundet. Temaet var designbarn. Innleggsholderne fra bioteknologirådet hadde likevel ikke sagt så mye om akkurat dette, de overlot det til salen å selv gjøre seg opp en mening. En modig sjel gikk opp på talerstolen og uttrykte at han ikke kunne se noe som helst i veien med å bruke genmodifisering til å for eksempel lage penere mennesker med høye kinnbein.… Les mer!

« Eldre innlegg Nyere innlegg »