Kategori: Redaksjonen (Side 3 av 3)

Psykologisk Tidsskrift 20 år

Hei alle sammen, og godt nytt år!

I 1997 gikk den første utgaven av Psykologisk Tidsskrift i trykken, dette vil med andre ord si at vi i år markerer vårt 20 års jubileum som tidsskrift. I den anledning gir vi i februar ut en jubileumsutgave med «evolusjon» som tema. Ikke bare blir utgaven større og tykkere enn vanlig, men den blir i tillegg gratis!

I løpet av året vil vi også publisere intervju med tidligere redaktører på vår nettside, hvor du kan få et innblikk i hvordan tidsskriftet har formet seg til å bli slik det er i dag.… Les mer!

Kritisk psykologi

Skrevet av Synne Horten Heldal, Psykologsik tidsskrift NTNU 

Under Fagkritiske dager for psykologi ved NTNU, ble det holdt et foredrag om Kritisk psykologi. Foredraget ble holdt av professor Hilde E. Nafstad og professor emeritus Rolv M. Blakar fra Psykologisk institutt ved UiO. Nafstad og Blakar underviser for master og profesjon i  faget ”Perspektiver på psykologi”.

Kort sagt handler Kritisk psykologi (KP) om å belyse forsømte og ignorerte perspektiver innenfor psykologiens fagfelt. Nafstad og Blakar forteller med stor entusiasme, og med glimt i øyet om hvilke perspektiver de mener mangler innenfor fagfeltet.… Les mer!

«Feit og stolt?» – Intervju med Jørgen Foss og Magnus Strømmen

Skrevet av Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU.

 Magnus Strømmen er avdelingsleder på Forskningssenteret ved St. Olavs Hospital og jobber ved regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon. Jørgen Foss er tidligere leder av Landsforeningen for overvektige (2010-2015). Vi har intervjuet dem i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin-  og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, og å problematisere dagsaktuelle tema. Foss og Strømmen  ønsker med dette foredraget å nyansert dagens tilnærming til overvekt, ved å kombinere brukernes erfaringer med et faglig perspektiv.Les mer!

Fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Intervju med Egil W. Martinsen

Skrevet av: Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU 

Egil W. Martinsen er psykiater og professor II ved UiO. Vi har intervjuet ham i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, med fokus på fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

Kort fortalt, hva har du snakket om under Folkehelseuka?
– Fysisk inaktivitet er risikabelt både for fysisk og psykisk helse. Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstanden enn fysisk aktivitet.… Les mer!

Kropp, mat, deg selv og pasienten. Intervju med Linnéa Myhre og Trine Tetlie Eik-Nes

Skrevet av: Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU 

Linnéa Myhre er blogger og forfatter. Trine Tetlie Eik-Nes er stipendiat v. Institutt for nevromedisin NTNU. Vi har intervjuet dem i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin- og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, og å problematisere dagsaktuelle tema. I dette foredraget ble det satt fokus på spiseforstyrrelser og spiseforstyrret atferd – både hos kvinner og menn.

Linnéa Myhre

Kort fortalt, hva har du snakket om under Folkehelseuka?Les mer!

Din tanke er nok ikke så fri

Jeg valgte å ha på meg rød skjorte i morges. Jeg avgjorde at det ville være bedre med fisk enn hamburger til middag. Og jeg bestemte meg for å begynne å skrive på denne artikkelen nå nettopp. Verbene våre er tydelig preget av vår tro på at vi har fri vilje, men har vi egentlig det?

Først må jeg definere hva jeg mener med fri vilje. Jeg mener evnen til autonom kontroll over egne handlinger – at du alltid kunne valgt annerledes enn du faktisk gjorde.… Les mer!

Politikk og apestreker

Mennesket er et politisk dyr, sa Aristoteles. Mennesket er ikke det eneste dyret som er politisk, sier Frans de Waal.

På slutten av 70-tallet studerte de Waal en sjimpansekoloni som levde i den nederlandske dyrehagen Arnhem. de Waal var primatolog, og fokusområdet for hans forskning var maktspill og sosialdynamikk. De observasjonene han gjorde i Arnhem-kolonien ble til den oppsiktsvekkende boken Chimpanzee Politics, hvor han tegnet et bilde av sjimpanser som langt mer sofistikerte enn de enfoldige banankasterne mange forestilte seg at de var.… Les mer!

Erotikk, pikk og maktkritikk

På kvelden under den første av årets psykologidager ble en debatt om pornografi arrangert i samarbeid mellom Psykologisk Tidsskrift og Psykologidagene. Var du blant publikum den kvelden, kunne du få høre at forfatteren Tore Renberg er en «jæskla» god elsker, at pornofilmer før i tiden var full av halvslappe peniser og at pornografien er et symbolspråk for den falliske fantasien i det maskuline begjæret – eller hva det nå var Agnes Bolsø sa. Men debatten var ikke bare fylt av pussigheter og abstraksjoner, den tok også mer alvorlige vendinger.Les mer!

Studenter skal gi psykologisk bistand på Lesvos

Over 100 000 flyktninger har ankommet Lesvos hittil i år. Mange av dem har opplevd traumatiske krigssituasjoner. Men da Katrin Glatz Brubakk skulle få tak i psykologer som jobbet på øya, fant hun bare én. Katrin er selv barnepsykolog og har brukt de siste feriene sine til å reise ned for å hjelpe dem som overlever den farefulle ferden til Lesvos, og nå vil hun starte et prosjekt der psykologistudenter skal gi psykisk hjelp til flyktningbarn og foreldrene deres.

Katrin forteller at sist gang hun var på Lesvos fant hun plutselig et nøkkelknippe liggende på bakken mens hun jobbet med å ta i mot flyktningene.… Les mer!

Hvor går vi nå, de Beauvoir?

Snart 70 år etter at Simone de Beauvoir skrev «Det annet kjønn» er feminismen fortsatt i rampelyset. For et drøyt år siden lanserte Emma Watson «HeForShe»-kampanjen med sin berømte tale i FN. I Norge har vi fått et nytt parti med feminismen som sin fanesak – Feministisk Initiativ. Og tidligere i høst ble det arrangert Samfundsmøte i Trondheim med den smått tabloide tittelen «Kvinner som hater menn». Et Samfundsmøte der paneldeltakerne slet med å finne en konkret definisjon på hva feminismen er og hvilken vei den skal gå videre.Les mer!

Generasjon prestasjon – på medisin

Tall fra reseptregisteret viser at rekordmange barn og unge får utskrevet resept på antidepressiva og sovemedisin. Profilerte psykologer og leger begrunner økningen i at langt flere unge i dag sliter psykisk, enn hva man kunne se for bare få år siden. Særlig prestasjonssamfunnet og det enorme presset som legges på den yngre generasjonen trekkes frem som utløsende faktorer til psykiske plager. Trass den store økningen i plager blant unge rapporterer rådet for psykisk helse at kun en av fem henvender seg til profesjonell hjelp.Les mer!

Naturens politiske valg

I morgen går vi til valgurnene og uttrykker hvilken side av den politiske skalaen vi tilhører, men hva er det egentlig som vipper oss over på den ene eller andre av disse sidene?

Politikk later til å være et domene der oppfatninger kommer som følge av resonnementer, men faktisk forholder det seg motsatt. Vi danner våre oppfatninger først, og så rasjonaliserer vi disse i etterkant. Så hvordan får vi synspunkter som tilhører den «naive» venstresiden eller den «kyniske» høyresiden i første omgang?… Les mer!

Psykologisk Tidsskrift tester «Helvetesuka»

Erik Bertrand Larssens bok «Helvetesuka» gir deg et sett av regler for en uke og ulike fokus hver dag. Målet er at du skal «gjøre alt det du vet du burde gjøre» og «finne godfølelsen». I løpet av en uke i mai stod derfor vår markedsfører Susanne opp klokken 05.00 hver dag og hoppet rett i treningstøyet, spiste sunt (prøvde i hvertfall), var våken 42 timer i strekk, og hadde TV- og sofaforbud. Leggetid er 22.00. Her kan du lese Susannes oppsummering av uka og hva hun fikk ut av den.… Les mer!

På dagsorden: Selvhjelp og psykologi

Kjære lesere,

Vi er stolte av å innlede uka med vårt første redaksjonelle bidrag online. Fremover ønsker vi å rette et blikk mot hva som står øverst på tidsskriftets dagsorden til enhver tid, og i vår første leder vil jeg presentere en sak som ikke kunne vært mer dagsaktuell.

Tema som bibliotek og bokhandlere stadig vekk arkiverer om hverandre er selvhjelp og psykologi. Betyr det at selvhjelp og psykologi er det samme? For enkelte fagutøvere innen psykologi rører det ved grunnvollene deres å finne disse i samme bokreol.… Les mer!

Nyere innlegg »