Nyheter

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten

Hva skjer på instituttet?

Å høre stemmer som ikke finnes: Hørselshallusinasjoner ved schizofreni
Kenneth Hugdahl 

En innføring i nytten av EEG innenfor diagnostikk, og hvorfor nevrale nettverk er viktige å ha kunnskap om 
Ida V. Rautio

Persepsjon av visuell bevegelse og prospektiv kontroll: Hjernestudier hos terminfødte og for tidlig fødte spedbarn
Audrey van der Meer

Biologien vår – arbeidstegning eller tvangstrøye?
Tormod Rimehaug

Insektpsykologen
Ida Skar 

Fysisk aktivitet i behandling av depresjon
Hanna-Emilie Kværner

Sentral sensitisering sentrale sensitivitetssyndromer
Kari Bøhle 

Smerte i et psykologisk perspektiv 
Heidi Trydal