Vi har lenge hørt om viktigheten av profesjonelle lederskap, men fremover vil vi også få behov for å snakke om «profesjonelle medarbeiderskap». For selv om roboter er på full fart inn i arbeidslivet og ny teknologi setter tradisjonelle forretningsmodeller på prøve, er det heldigvis fortsatt sider ved oss mennesker utviklingen ikke vil klare seg uten.  Disse vil bli verdifulle i fremtidens arbeidsmarked og dette er ditt varige konkurransefortrinn. Og vi må selv ta ansvar for å utvikle og dyrke dem. Men hvilke egenskaper er det snakk om – og hva innebærer det?

Profesjonelle medarbeiderskapYrkesstolthet og arbeidsglede er ikke noe du kan bestille, men noe du kan være med å skape. For eksempel ved å være faglig dyktig og engasjert i dine oppgaver og en redelig og konstruktiv medarbeider. Profesjonelle medarbeidere tar initiativ og står på ekstra når det trengs. De tenker nytt og holder seg faglig oppdatert innen sitt felt.

Profesjonelt medarbeiderskap handler også om å bygge og utvikle gode relasjoner. Om å gi omtanke og støtte til kollegaer i tøffe situasjoner – og om å glede seg over andres resultater og handlekraft, heller enn å gremmes. Sist, men ikke minst, handler profesjonelt medarbeiderskap om å involvere andre og å dele av egen kompetanse.

 I denne sammenhengen blir det viktig å se sin egen rolle i det store bildet. Det vil si ved å respektere ledelsens beslutninger, forstå hvilke utfordringer arbeidsplassen står overfor, og omtale arbeidsgiver positivt internt så vel som eksternt.

Hvordan får vi så en arbeidsplass med profesjonelle medarbeidere? En arbeidsgiver kan ikke bare kreve profesjonelle medarbeiderskap av sine ansatte uten å legge til rette for det. Og grunnsteinene i profesjonelle medarbeiderskap er åpenhet og tillit, ansvarsdeling og tydelige mål. For å skape en god og effektiv arbeidsplass må vi jobbe sammen, og det fordrer engasjement og tett samspill mellom medarbeidere og ledelse. I vår virksomhet har vi for eksempel latt oss inspirere av Henry Mintzberg og hans åpne stol på ledermøter (les mer om dette her).

Profesjonelle medarbeiderskap er nøkkelen til nødvendig omstilling, gode læringsmiljø, trygge arbeidsplasser, måloppnåelse og trivsel.  Men det er også nøkkelen til å bli en god og uunnværlig ansatt. Så ta vare på ditt konkurransefortrinn: Dine relasjonelle evner og ditt engasjement.