Vårt neste temanummer skal handle om «tabu» – et tema mange kanskje synes er vanskelig å prate om. Vi tok derfor turen til Dragvoll for å høre hva studentene selv tenker omkring tabu.

Hva forbinder du med tabu?