Kan andres stress påvirke hjernen din?

stress-2902537_640

En studie ved Universitetet i Calgary sier: ja. Du kan bli utsatt for passiv røyking, og du kan bli utsatt for passivt stress. Sistnevnte fenomen ble i denne studien undersøkt med mus, og indikerer at stress hos mus påvirket hjernen til andre mus. Studien, som ble publisert i tidsskriftet Nature Neuroscience, undersøkte blant annet CHR-nevroner i musehjerner ved respons til stress. Forskerne observerte like fysiologiske endringer i disse nevronene både hos mus utsatt for stressorer og hos vanlige mus (som ikke ble utsatt for stressorer).  Førsteforfatter Stereley forklarer funnet med at aktivering av CHR-nevronene frigjør feromoner hos den stressede musa, hvilket skaper en reaksjon hos andre mus. Slik kan mus varsle hverandre om at noe skummelt er på ferde. Forskerne aktiverte nevroner gjennom en optogenetisk tilnærming som også gjorde det mulig å inhibere nevroner. Ved kunstig inhibering av nevronene fant de ingen cellulære endringer ved stress. Mus som ikke ble utsatt for stressorer fikk heller ingen overførbare stresseffekter ved inhibering av CHR-nevroner.

Det gjenstår å se om stress smitter hos mennesker også. Forfatterne av studien sier at vi fortsatt ikke vet om stress overført fra andre kan føre til varige endringer i hjernen. For å avslutte på den klassiske forskningsartikkelmåten: her trengs det mer forskning!

 

Skrevet av: PTs skribenter
Kilde: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308143212.htm

————————————————————————————————————————————————

Ønsker du å lese mer om forskning innen psykologien? Nå har vi vårsalg! Kjøp 3 tidsskrift og betal for 2.  Klikk her for å bestille.