Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) inviterer til MARSKONFERANSEN 2016. Tema for konferansen vil være:

  • Sex offenders – what professionals should know
  • Hvordan avdekke seksuelle overgrep hos barn

Konferansen vil gi økt kunnskap om hvordan overgripere tilnærmer seg barn, og hva vi som profesjonelle må vite i forhold til overgriperes «groomingatferd». Konferansen vil i tillegg gi kunnskap om viktigheten med å avdekke seksuelle overgrep tidlig, hva skal til for at en avdekking skal være trygg, hvordan snakke med barn på en slik måte at de kan fortelle, og hjelpeapparatet som en faglig landsby.

Målgruppe:
Fagpersoner, fosterforeldre, studenter, personer som selv har opplevd seksuelle overgrep og andre som har interesse.

Tidspunkt: 7. mars 2016
Sted: Scandic Hotell, Lerkendal, Trondheim

Hotellet tilbyr overnatting med hyggelige priser. Oppgi konferansedeltakelse ved bestilling av overnatting. (lerkendal@scandichotels.com)

Tid: 8:00 – 16:00
Bindende påmelding innen 18 januar 2016: https://docs.google.com/forms/d/1F52Mv4ttj9S_xDwllJ1mkxcHt4aI5 uodalUlEeaepfc/viewform?usp=send_form
NB; Vær raskt ute med påmelding for å sikre plass!

Kursavgift (inkluderer lunsj og kaffe m/tilbehør):
1500 kr. ordinær
750 kr. student

NB; Privatpersoner som er brukere av Smiso sitt tilbud melder seg på som student.

Her er link til mer informasjon og program for dagen: Marskonferansen 2016

image001