Skrevet av: Hege Kristine N. Dahlen

woman-2003647_640

Psykologidagene 2019 er nå forbi, men årets tema selvrefleksjon er stadig like aktuelt. Vi liker å tro at vi har god selvrefleksjon, men faktum er at vi er overraskende lite flinke til det. Årets foredragsrekke er et forsøk på å bevisstgjøre oss på vår manglende selvinnsikt og vårt ukjente forbedringspotensial. Her er foredragsholdernes forslag til ting man forsøke å aktivt jobbe for i hverdagen.

Foto: Malene Møller

Foto: Malene Møller

  1. «Smil til en fremmed hver dag»

Dette er noe Bianca Simonsen lærte sine gutter fra de var små og er noe hun oppfordret oss alle til å gjøre fremover. Hun opplevde å finne sin største kjærlighet død, etter at han hadde tatt sitt eget liv. Siden den gang har hun blitt ferdigutdannet barnevernspedagog og foredragsholder. Hun fortalte om opplevelsen av «å se levende ut, men føle seg død innvendig» i møte med både kjente og kjære så vel som helsevesenet. Hun minte oss alle på at noe av det viktigste en kan gjøre, både som fagperson og individ, er å våge å være et medmenneske. Våge å se på noen med varme øyne og gi et genuint smil til en fremmed. Det krever så lite, men kan bety mye mer enn man selv aner. Samtidig krever dette at man også evner å unne seg selv det beste, ved for eksempel å få seg nok søvn, ha litt «me-time» eller treffe gode venner. Kun da kan man også være det beste for andre.

Foto: Malene Møller

Foto: Malene Møller

2. Tør å se deg selv

Atmosfæren på Moholt-auditoriet gikk fra å være tankefull til å bli fylt av en høylytt nordlending med mye kroppsspråk. Adrian Lund engasjerte publikum med sine historier om hvordan han aktivt har gått inn for å vektlegge sine muligheter fremfor sine begrensninger. Til tross for at han har Tourettes syndrom, har han ikke valgt å forbli i komfortsonen hjemme for å unngå de sosiale sanksjonene som tiksene hans medfører. For selv om ingen andre oppmøtte kunne relatere til Adrians erfaringer med Tourettes, kan alle kjenne seg igjen i det å ha sine djevler på ryggen. De vises bare ikke like tydelig hos alle. Det er derfor kun en selv som kan evne å se sine muligheter og ta et valg — enten forholde seg til sine begrensninger eller jobbe for å oppnå mestringsfølelsen. Man trenger ikke å sykle Norge på langs, verken en eller to ganger, eller delta i 71 grader Nord. Men, man må finne ut hva det er man innerst inne ønsker å oppnå her i livet, og bruke jakten på mestringsfølelsen som drivkraften i alt en gjør.

3. Lær deg å håndtere flere følelser

Selvrefleksjon er ikke ensformig. Webpsykologen Sondre R. Liverød understreket verdien av både ubehag og oppriktighet, da disse gjør at man evner å håndtere flere og ikke minst større mengder med følelser. Man kan derfor anse psykiske lidelser som det å tåle for lite følelser. Liverød talte positivt for en ekstrem selvbevissthet der man knuser sitt eget ego for så å bygge opp selvet sitt på en mer hensiktsmessig måte. Dette vil kreve konfrontasjon, oppriktighet, en liten dose ubehag, og ikke minst kommunikasjon mellom mennesker, enten i gruppeterapi eller i hverdagen generelt. Det å stille krav til hverandre handler om å respektere et annet menneske fremfor å bygge opp under et feilaktig selvbilde i møte med verden. Dermed vil vårt psykiske forsvar være mer hensiktsmessig fremfor å kontinuerlig beskytte individet mot enhver følelse ovenfor en lav terskelverdi.

Foto: Malene Møller

Foto: Malene Møller

4.  Skuff andre i riktig rekkefølge

I et samfunn med et stadig økende effektiviseringsfokus, og en fordobling i antall rapporterte psykiske helseplager blant studenter siden 2010 (ShOT, 2018), er det viktig å kunne kjenne seg selv godt nok til å klare å sette grenser. Guro Brakstad minte oss alle på hvorfor hver og en av oss er viktig. Det å sette grenser handler om å prioritere og kunne skuffe i riktig rekkefølge. Noe må prioriteres mer og noe må prioriteres mindre. Dette frigjør deg i hverdagen og gjør at du kan få god nok søvn, bruke mer tid på det som er viktigst for deg og bidra til å tydeliggjøre dine relasjoner til andre mennesker. Man er ikke alltid nødt til å forklare hvorfor man velger å gjøre sånn og slik ovenfor andre. Det viktigste er at man evner å forklare sine valg ovenfor seg selv.

Foto: Malene Møller

Foto: Malene Møller

5. Vær en modig voksen

Sexolog Bente Alstad er på ingen måte en forlegen dame og evnet å skape både latter og refleksjon i auditoriet. Hun viste til sjokkerende tall på både profitten og forbruket av pornografi i Norge samt hvordan dette er en milliardindustri i dagens samfunn. De fleste forbrukere av porno er ungdommer under 18 år, noe som kan resultere i urealistiske oppfatninger og feilaktige forståelser av hva sex og seksualitet handler om. Dette er kanskje ikke så rart med tanke på hvor lite kunnskapsformidling det er omkring disse temaene i dagens skoleverk. Ofte hører man at sex og seksualitet er «upassende for barn og ungdom,» men det er gjerne de voksne som er ukomfortable i slike situasjoner og ikke de uvitende barna.  Vi trenger derfor å være modige voksne som tørr å ha de litt ukomfortable samtalene med barn og ungdom. Dette er viktig for å unngå at barn og ungdom tyr til drastiske grep som kosmetisk kirurgi av vulva, bleking av underlivet, eller velger å avstå fra alt som omhandler sex og seksualitet generelt i frykt for alt som kan skje. Og føler man at en selv mangler kunnskap om disse temaene finnes det mange bøker og profesjonelle man kan spørre.

Kjære leser, om du sitter igjen med en følelse av at du har mye å jobbe med er du ikke alene. Refleksjonsevne er noe som aktivt må jobbes med, men også noe både du og din omgangskrets vil dra store fordeler av!

Referanser:

  • Tønnessen, E., Silvola, N.M., Lie, T. (2018, 5. september) Hentet fra: https://khrono.no/sit-shot-2018-sio/shot-2018-kraftig-forverring-av-studenters-psykisk-helse/236131
  • Les mer om årets program og hold deg oppdatert om neste års arrangement: https://www.facebook.com/Psykologidagene/