Psykologistudentene har lenge lurt på hva som foregår bak murene av gips på Psykologisk institutt. Derfor synes Psykologisk tidsskrift det var på tide å lansere en spalte for stipendiater og kommende PhD-er ved instituttet. Målet er å gi stipendiatene et annerledes publikum og for studentene å bli kjent med forskningen og forskningsinteressen deres.

En stor takk rettes til Trond Viggo Grøntvedt for ideen og til Nina Bahl som muliggjorde den.

Vi introduserer spalten med en tekst av Liselotte Rosen, PhD-kandidat i miljøpsykologi ved NTNU.