Skrevet av: Martine Myhre

Forfatter og jurist Lars-Erik Litsfeldt tar i boka ”Diabetes – nei takk!”, utgitt i 2010, for seg lavkarbohydrat- og høyfettskostholdsdietten (LCHF-dietten) som en løsning på sin diabetes type 2. Det er ikke hans første bok om temaet, men det er ikke nødvendig å ha lest de tidligere utgitte bøkene for å kunne forstå budskapet i boka. Han ønsker å formidle sine erfaringer som diabetiker og kostholdsløsningen som har vist seg å fungerer for ham. Som ufaglært på områdene går han inn med overraskende sterke ord og løfter om et bedre liv for de som lever med diabetes, hovedsakelig type 2, om de velger å følge LCHF-dietten.

diabetesKosthold er et omdiskutert tema med mange ulike meninger fra mange ulike hold, noen fra fagfolk og mange fra ufaglærte. Dietter og råd som slippes ut til sultne og fortvilte lesere avviker ofte fra helsemyndighetenes kostholdsråd og bygger på tilfeldige enkeltstudier. Denne boka vil jeg plassere i samme bås som de fleste andre bestselgende kostholdsbøker på markedet. Med sterke ord lover de et bedre og sunnere liv uten å ha nødvendig forskning i ryggen.

I tillegg til å ta for seg LCHF-dietten slår forfatteren kraftig ned på svenske helsemyndigheters kostholdsråd for diabetikere. Jeg mener forfatteren ikke har grunnlag eller kunnskap nok til å kunne avvise disse kostholdsrådene.   Kostholdsråd bygger på hva majoriteten av forskning over en lengre tidsperiode har vist, og er utført av mennesker som har høyere utdanning innenfor dette fagområdet. For å kunne sette all denne forskningen til side mener jeg at forfatteren må kunne vise til noe mer enn egne opplevelser, et par uttalelser fra enkelte leger, og henvisninger til andre bøker. For å kunne komme med slike skråsikre uttalelser er henvisning til konkrete studier og en solid referanseliste helt nødvendig, og dette er dessverre fraværende i denne boka.

Forfatteren kritiserer også legemiddelindustrien og deres samarbeidspartnere (forskere, leger, etc.) for å sette økonomiske gevinster før pasientenes beste. Dette er noe jeg vil påstå at han som forfatter selv gjør med denne boka. Det er ingen tvil om at den vil selge godt til rådville diabetikere som sliter med dårlig helse som følge av diabetessykdommen.

Jeg er ikke diabetiker selv, noe jeg er takknemlig for, først og fremst av helsemessige årsaker, men også fordi jeg tror at jeg som diabetiker ikke hadde klart å motstå fristelsen av å la meg overtale til å prøve LCHF-dietten etter å ha lest denne boka. I denne boka blir drømmedietten presentert og de offisielle kostholdsrådene kraftig kritisert. Jeg frykter derfor at den kan oppleves som en solskinnshistorie for mange diabetikere. De kjedelige kostholdsrådene fra helsemyndighetene som ikke gir tydelige resultater her og nå erstattes av fet mat med god smak og konsistens i tillegg til at det blir påstått rask vektnedgang.

Når det kommer til kunnskap om riktig kosthold stiller også jeg uten spesiell kompetanse. Men det er ikke til å unngå å se de mange faresignalene jeg passerer gjennom boka. Dårlige kilder, kildeanvising og argumentasjon gjør at jeg styrer unna kostholdsrådene som blir presentert, og vil råde alle andre til å gjøre det samme.

Når det er sagt er det positivt at det settes spørsmålstegn ved informasjonen vi får av helsemyndighetene. Boka fungerer best som en påminnelse om at det generelt er viktig at vi som mottakere følger med på hva som blir presentert for oss, og ikke tar ting for god fisk, verken fra fagfolk eller ufaglærte.