Forårsaker selektive skoler bedre skoleprestasjoner?
Skrevet av: PTs skribenter

laptop-2562211_640

Er det slik at selektive (og gjerne prestisjefylte) skoler gjør elevene flinkere? Det er kjent at elever som går på selektive skoler i snitt gjør det bedre enn sine jevnaldrende som går på ikke-selektive skoler. Dette har tidligere blitt forklart med faktorer som bedre kvalitet på undervisningen, forskjeller i sosioøkonomisk status mellom de som går på selektive og mindre selektive skoler, m.m. Men det har hittil ikke blitt undersøkt hvilken rolle genetikk spiller. En ny studie publisert i Natures partner-journal Science of Learning indikerer at forskjeller i eksamens-prestasjon mellom elever som gikk på skoler med selektivt opptak og skoler som var mindre selektive ikke skyldes kvaliteten på de mer selektive skolene, men snarere gjenspeiler forskjeller i elevenes genetikk.

Forskerne brukte et utvalg på 4814 elever som var representative for den engelske befolkningen. Det ble hentet inn genetiske data for å undersøke sammenheng mellom eksamensprestasjon hos 16 år gamle elever og deres genetikk. Skolene ble delt opp i tre typer: statlig, ikke-selektiv; statlig, selektiv; og privat, selektiv. Det ble funnet betydelige genetiske forskjeller mellom de som deltok på de ulike skoletypene, og det samme for eksamensprestasjonene. Men det interessante er at når det ble kontrollert for ulike faktorer, som faktorer involvert i elev-seleksjon til de selektive skolene, forsvant forskjellene.

Denne studien indikerer at selv om elever som går på selektive skoler gjerne presterer bedre, og har sånn sett en fordel fremfor sine jevnaldrende, er ikke denne forskjellen forårsaket av at elevene er tatt opp på og undervises ved selektive skoler. Med andre ord kan argumentasjon om at privatskoler gjør elever bedre på skolen være feilslått. Men her, som ellers, trengs det mer forskning.

skoleprestasjon nyhet

 

Kilde: https://www.nature.com/articles/s41539-018-0019-8
————————————————————————————————————————————————–Ønsker du å lese mer om forskning innen psykologien? Nå har vi vårsalg! Kjøp 3 utgaver, betal for 2. Klikk her for mer informasjon.