Kan man snakke ned frykten sin?

spider-3305322_640

Et studie som ble publisert i tidsskriftet Psychological Science fant at å beskrive følelsene dine mens du konfronterer noe du er redd for kan gjøre deg mindre stresset og angstfull. På University of California (UCLA) ble 88 deltakere med frykt for edderkopper presentert for en tarantell i en beholder og bedt om å etter hvert berøre den. Professor i psykologi ved UCLA og delforfatter av studien, Michelle Craske, har forklart at man i denne studien fokuserte på å la deltakerne beskrive sine opplevelser i stedet for å forsøke å endre den. Deltakerne i studien ble delt inn i fire grupper og presentert for en ny tarantell. Den første gruppen skulle beskrive sine emosjoner i møte med tarantellen, og den andre gruppen skulle bruke nøytrale uttrykk for å prøve å redusere frykten. I den tredje gruppen brukte deltakerne irrelevante uttrykk, og den fjerde gruppen sa ingenting. Alle gruppene ble testet på nytt etter en uke, hvorpå forskerne fant at den første gruppen gjorde det mye bedre enn de andre. De målte hvor nære deltakerne kom edderkoppen og hvilke fysiologiske responser de uttrykte, spesielt hvor mye deltakerne svettet i håndflatene. Forskerne undersøkte også hvilke ord deltakerne brukte, og de som brukte flere negative ord gjorde det bedre. Craske mener at dette betyr at pasienter som er under behandling for frykt ikke bare burde bli utsatt for stimulusen, men også verbalisere emosjoner og observasjoner de opplever.

Delforfatter Matthew Lieberman påpeker at en region i hjernen (den høyre ventrolaterale prefrontale cortexen) ser ut til å være involvert i det å navngi følelser og våre emosjonelle reaksjoner, i tillegg til at den også er assosiert med regulering av de emosjonelle responsene. Det er fremdeles uklart hvorfor disse to er forbundet med samme hjerneregion, men dersom det å navngi følelser kan svekke våre emosjonelle responser i truende situasjoner, finnes det grunn til å se på dette som nyttig forskning. Craske og Lieberman forsker nå på hvordan dette kan hjelpe mennesker med traumer fra for eksempel voldtekt eller vold i hjemmet, og også andre områder som å hjelpe soldater som kommer hjem fra krig.

Skrevet av: PTs skribenter
Kilde:
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/that-giant-tarantula-is-terrifying-but-ill-touch-it-expressing-your-emotions-can-reduce-fear.html

————————————————————————————————————————————————

Ønsker du å lese mer om forskning innen psykologien? Bestill et av tidsskriftes mange utgaver her.