Vi har en rekke fagbøker tilgjengelig på vårt kontor, og får stadig tilsendt nye bøker. Anmelder du en bok for oss får du boken gratis! Denne ukens nyheter er som følger:

  • 2016-02-19 15.01.56 Bjorvatn, B. (2016). Ungdomssøvn. Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser. Gyldendal Akademisk.
  • Holden, B. (2016). Utfordrende atferd og utviklingshemning. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Gyldendal Akademisk.
  • Moxnes, P. (2016). Fasettmennesket. Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv. Fagbokforlaget.

Send oss en epost eller fyll inn vårt bestillingsskjemaså kan en av våre bøker bli din!