Kategori: Spalter (Side 2 av 5)

Kritisk psykologi

Skrevet av Synne Horten Heldal, Psykologsik tidsskrift NTNU 

Under Fagkritiske dager for psykologi ved NTNU, ble det holdt et foredrag om Kritisk psykologi. Foredraget ble holdt av professor Hilde E. Nafstad og professor emeritus Rolv M. Blakar fra Psykologisk institutt ved UiO. Nafstad og Blakar underviser for master og profesjon i  faget ”Perspektiver på psykologi”.

Kort sagt handler Kritisk psykologi (KP) om å belyse forsømte og ignorerte perspektiver innenfor psykologiens fagfelt. Nafstad og Blakar forteller med stor entusiasme, og med glimt i øyet om hvilke perspektiver de mener mangler innenfor fagfeltet.… Les mer!

Masterportrettet: Karoline D. B. Schjerverud

Karoline D. B. Schjerverud har master i psykologi fra NTNU, spesialisering i læring – hjerne, atferd, omgivelser (2014-2016).  Hun jobber nå som pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver). 

Hva har jeg forsket på?

Jeg har undersøkt hvordan elever med minoritetsbakgrunn blir møtt i den norske videregående skolen, med eksamenssituasjonen som innfallsvinkel og diskursiv psykologi som metodisk tilnærming.

Hvorfor har jeg forsket på dette?

Tidligere har jeg jobbet som eksamensvakt ved en videregående skole og ble oppmerksom på hvordan elever med minoritetsbakgrunn tenderte til å ha behov for mer oppmerksomhet og hjelp under eksamen enn andre elever.… Les mer!

Masterportrettet: Kari Våge Knutsen

Nestemann ut i «Masterportrettet» er Kari Våge Knutsen. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014 – 2016. 

Hva har jeg forsket på?
Jeg har forsket på betydningen av rettferdig ledelse for arbeid-familiekonflikter og hvorvidt sosialt klima og autonomi har innvirkning på forholdet. Forskningen er basert på kvantitative data fra Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK), som er en del av en større intervensjonsprosess ved universitets- og høgskolesektoren forskjellige steder i Norge.

Hvorfor har jeg forsket på dette?
Motivasjonen til å undersøke nettopp dette fikk jeg i praksisperioden jeg hadde i regi av studiet.… Les mer!

Masterportrettet: Marius Damli Andresen

Marius Damli Andresen har mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU, 2014 – 2016. I «Masterportrettet» har vi stilt han noen spørsmål om hans masteroppgave og veien videre. 

Hva har jeg forsket på?

I min masteroppgave så jeg på gradert sykmeldte. Jeg ønsket å undersøke effektene av å være gradert sykmeldt for individets helse. For å undersøke dette nærmere benyttet jeg kvantitativt datamateriale og sammenlignet blant annet hvordan gradert sykmeldte rapporterte stress, samt hvordan deres nåværende fysiske og psykiske helse var.… Les mer!

Masterportrettet: Sigrid Selli Eidem

Nestemann ut i serien «Masterportrettet» er Sigrid Selli Eidem. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014-2016.

Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på tilrettelegging for ansatte med psykiske helseproblemer fra et lederperspektiv. Min masterstudie har en kvalitativ metodetilnærming, hvor jeg intervjuet syv ledere i ulike norske virksomheter. Dette ble gjort for å kartlegge lederes ulike og felles erfaringer, som ligger til grunn for deres tilnærming til tilrettelegging av arbeid for ansatte som sliter psykisk. Jeg har undersøkt både hva som kan bidra til, og hva som kan forhindre, lederes tilrettelegging på arbeidsplassen.… Les mer!

«Feit og stolt?» – Intervju med Jørgen Foss og Magnus Strømmen

Skrevet av Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU.

 Magnus Strømmen er avdelingsleder på Forskningssenteret ved St. Olavs Hospital og jobber ved regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon. Jørgen Foss er tidligere leder av Landsforeningen for overvektige (2010-2015). Vi har intervjuet dem i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin-  og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, og å problematisere dagsaktuelle tema. Foss og Strømmen  ønsker med dette foredraget å nyansert dagens tilnærming til overvekt, ved å kombinere brukernes erfaringer med et faglig perspektiv.Les mer!

Fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Intervju med Egil W. Martinsen

Skrevet av: Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU 

Egil W. Martinsen er psykiater og professor II ved UiO. Vi har intervjuet ham i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, med fokus på fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

Kort fortalt, hva har du snakket om under Folkehelseuka?
– Fysisk inaktivitet er risikabelt både for fysisk og psykisk helse. Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstanden enn fysisk aktivitet.… Les mer!

Kropp, mat, deg selv og pasienten. Intervju med Linnéa Myhre og Trine Tetlie Eik-Nes

Skrevet av: Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU 

Linnéa Myhre er blogger og forfatter. Trine Tetlie Eik-Nes er stipendiat v. Institutt for nevromedisin NTNU. Vi har intervjuet dem i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin- og psykologistudenter ved NTNU. Målet er å øke bevisstheten rundt fysisk og psykisk helse, og å problematisere dagsaktuelle tema. I dette foredraget ble det satt fokus på spiseforstyrrelser og spiseforstyrret atferd – både hos kvinner og menn.

Linnéa Myhre

Kort fortalt, hva har du snakket om under Folkehelseuka?Les mer!

Din tanke er nok ikke så fri

Jeg valgte å ha på meg rød skjorte i morges. Jeg avgjorde at det ville være bedre med fisk enn hamburger til middag. Og jeg bestemte meg for å begynne å skrive på denne artikkelen nå nettopp. Verbene våre er tydelig preget av vår tro på at vi har fri vilje, men har vi egentlig det?

Først må jeg definere hva jeg mener med fri vilje. Jeg mener evnen til autonom kontroll over egne handlinger – at du alltid kunne valgt annerledes enn du faktisk gjorde.… Les mer!

Masterportrettet: Annelise Dyrli

Andre kvinne ut i spalten Masterportrettet er Annelise Dyrli. Hun er fagkonsulent hos Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse, og har en master i læring – hjerne, atferd og omgivelser,  fra NTNU 2013-2015.

 

Annelise DyrliHva har jeg forsket på?

Min masteroppgave var en kvantitativ studie om aldring og balanse. Jeg testet 41 fysisk aktive eldre i alderen 65 til 88 år i fire balanseøvelser og på en skala kalt Berg Balanseskala. De fire øvelsene bestod av å gå langs en linje med beina tett inntil hverandre, gå i et åttetall, stå på ett bein med lukkede øyne og stå på ett bein på et balansebrett.… Les mer!

Masterportrettet: Susanne Bjørge

Fremover ønsker vi i Psykologisk Tidsskrift å dele spennende forskning gjort av masterstudentene ved instituttet, i spalten Masterportrettet! Først ut er vårt eget redaksjonsmedlem Susanne Bjørge, som har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, 2014 – 2016.

Her forteller Susanne om forskningen hun gjorde i forbindelse med sin master!

 Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på beslutningstaking i en organisasjon og hvordan feilaktige beslutninger kan forebygges. Min masterstudie hadde en kvalitativ eksplorerende tilnærming, der 11 ansatte i Barnevernet ble intervjuet for å finne ut hvordan de tar beslutninger, og om metodene som benyttes er mer eller mindre optimale sammenlignet med hva litteraturen anbefaler.… Les mer!

Profesjonelle medarbeiderskap

Vi har lenge hørt om viktigheten av profesjonelle lederskap, men fremover vil vi også få behov for å snakke om «profesjonelle medarbeiderskap». For selv om roboter er på full fart inn i arbeidslivet og ny teknologi setter tradisjonelle forretningsmodeller på prøve, er det heldigvis fortsatt sider ved oss mennesker utviklingen ikke vil klare seg uten.  Disse vil bli verdifulle i fremtidens arbeidsmarked og dette er ditt varige konkurransefortrinn. Og vi må selv ta ansvar for å utvikle og dyrke dem. Men hvilke egenskaper er det snakk om – og hva innebærer det?… Les mer!

Politikk og apestreker

Mennesket er et politisk dyr, sa Aristoteles. Mennesket er ikke det eneste dyret som er politisk, sier Frans de Waal.

På slutten av 70-tallet studerte de Waal en sjimpansekoloni som levde i den nederlandske dyrehagen Arnhem. de Waal var primatolog, og fokusområdet for hans forskning var maktspill og sosialdynamikk. De observasjonene han gjorde i Arnhem-kolonien ble til den oppsiktsvekkende boken Chimpanzee Politics, hvor han tegnet et bilde av sjimpanser som langt mer sofistikerte enn de enfoldige banankasterne mange forestilte seg at de var.… Les mer!

Sov godt! …Og la mobilen være igjen i stua.

Vi tilbringer ca en tredjedel av våre liv i en tilstand av ubevissthet. Hvorfor sover vi egentlig og hvilken funksjon har det? I dag vet vi at søvn er viktig og involvert i en rekke ulike funksjoner og prosesser. Søvn er viktig for læring og hukommelse, fjerning av avfallsprodukter som hoper seg opp i løpet av dagen og styrking av immunforsvaret. I tillegg er det sterke indikasjoner for at mennesker som er rammet av psykiske sykdommer også har søvnforstyrrelser. God søvnhygiene kan altså forbedre vår mentale og fysiske helse.… Les mer!

Arbeidsglede kommer ikke av seg selv

Roboter og ny avansert teknologi vil i de neste årene ta en stadig større del av de tradisjonelle menneskeløste arbeidsoppgavene, men en ting vil aldri løses av en robot – og det er vår evne til å bygge og utvikle gode relasjoner. Gode karakterer er vel og bra, men relasjonskompetanse, mål og tilpasningsdyktighet er viktigere enn noensinne.

«Det er relasjoner som er grunnen til at vi er her. Det er det som gir livene våre mål og mening. Det er det livene våre handler om.»Les mer!

« Eldre innlegg Nyere innlegg »