Category: Utgivelser (page 1 of 4)

Ny utgave (2018–3): Fagkritikk

Bestill nummeret her: http://psykologisktidsskrift.no/bestilling/

Les mer!

2018-2- Språk

Instituttleders hjørne
Ute Gabriel

Nyheter

Hva skjer på instituttet?
Intervju med Maren Bratseth Daling og Ida Bakstevold 

Krise i fremmedspråkundervisningen?
Intervju med Karen Bauer av Amalie Fagerland Kalvå 

Words 2018-2_Språk_Forside
Dikt av Amalie Fagerland Kalvå 

En ufullstendig guide til språkets påvirkningskraft
Av Ida Skar og Synne Horten Heldal 

Pennens potensial for læring
Debattinnlegg av Audrey van der Meer og Ruud van der Weel 

Menneskets språkevne: Umulige språk og nativisme
Artikkel av Terje Lohndal 

Hva sier språket om kjønn?… Les mer!

2018, Nr. 1- Kjærlighet

Trykk her for å bestille.

4 Instituttleders hjørne – Ute Gabriel

6 Nyheter

8 Hva skjer på intituttet? – Professor Britt-Marie Drottz SjøbergForside

11 Dikt – Drowning – Amalie Fagerland Kalvå

12 Artikkel – Kjærlighet i terapirommet: Hvordan hjelpe par som strevet – Catrin Sagen

17 Debattinnlegg – Etterlysning: Den progressive evolusjonspsykologien – Sidsel Fjelltun

20 Intervju – Den vanskelige relasjonen – Et intervju med parterapeut Kristin Ragnarsdottir av Ida Skar og Amalie Fagerland Kalvå

24 Artikkel – Kjærlighet: En vestlig konstruksjon?… Les mer!

2017, Nr. 3- Personlighetsforstyrrelser

Instituttleders hjørne
Ute Gabriel

Nyheter

Hva skjer på instituttet
Bente Gunnveig Berg

Grensene mellom normal og sykelig personlighet2017.3 Personlighetsforstyrrelser_forside (1)
Line C. Gjerde

Alvorlig personlighetsforstyrrelse
Pål Sandvik 

Dialektisk atferdsterapi for Borderline personlighetsforstyrrelse
Linda Emilie Wangen Aleksandersen 

Ungdom med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og selvmordsatferd
Tommy Bysveen og Tor Erik Nysæter

Dikt: Knock Knock
Amalie Fagerland Kalvå 

Behandling av emosjonelt ustabil personlighetsproblematikk hos ungdom
Suzanne Børretzen og Hans Ole Korsgaard 

Emosjonelt ustabil/Borderline personlighetsforstyrrelse hos barn og ungdommer
Øyvind Urnes 

Det uforståelige barnet – om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden
Anders Flækøy Landmark & Line Indrevoll Stänicke

 

 

Det menn ikke snakker om – menn med spiseforstyrrelser

Av psykolog Lars Halse Kneppe, styret i ROS (Rådgivning om Spiseforstyrrelser)

Denne artikkelen er publisert i Psykologisk Tidsskrift NTNU nr.3-2015, «Tabu?». Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside.

Forskning fra de siste ti årene indikerer at langt flere menn har symptomer på spiseforstyrrelser enn tidligere antatt.Les mer!

2016, Nr 3 – Kognitiv psykologi

2016-3-kognitivNyheter

Hva skjer på instituttet?

Instituttleders hjørne

What’s it all about when you get right down to it, I men really?
Robert Biegler   

Metakognitiv terapi: en enkel introduksjon til modellen og behandlingen
Henrik Nordahl  

Psykologisk spillteori og schizofreni
Ingrid Christine Ween  

Maskiner som tenker
Jim Tørresen  

Responsteknologi i universitetsforelesninger
Kjetil Egelandsdal & Rune Johan Krumsvik 

Mentalisering i fokus – intervju med Sigmund Karterud
Ida Skar  & Ingrid Christine Ween 

Mapping neural networks linked to a higher olfactory center in a model brain
Ida Kjos  

2016, Nr. 2 – Samfunnspsykologi

Nyheter2016.2 Samfunnspsykologi

Hva skjer på instituttet?

Det grønne skiftet
Ingeborg Flagstad  

Oljebransjen i krise
Øyvind Hofsø 

Foreldre til barn med fysisk funksjonsnedsettelse i møte med det norske samfunnet
Ingrid Bondkall Gjerde 

Why study traffic psychology?
Timo Lajunen 

Educates as resistance – A study of the influence of Birzeit University as peaceful resistance against the Israeli occupation
Vilde Aarethun

Læringsnøkler: Intervju med Hermundur Sigmundsson
Ida Skar  

Hvorfor er det så himla viktig med utdanning?… Les mer!

2016, Nr. 1- Biologi

Nyheter

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten

Hva skjer på instituttet?

Å høre stemmer som ikke finnes: Hørselshallusinasjoner ved schizofreni
Kenneth Hugdahl 

En innføring i nytten av EEG innenfor diagnostikk, og hvorfor nevrale nettverk er viktige å ha kunnskap om 
Ida V.Les mer!

Historisk tilbakeblikk, del 5: Absolutt kritisk og absolutt åpen – Psykologien og det ukjente

 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr. 3-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Det er helt klart en tilsnikelse å utgi dette som en del av instituttets historie. Mye av det som her beskrives er mine personlige opplevelser.… Les mer!

The Psychological Worm at the Core of Mass Shootings

Jeff Greenberg, University of Arizona. 

Denne teksten er publisert i Psykologisk Tidsskrift NTNU nr. 2-2015 «Stress, risiko og frykt». Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

Jeff Greenberg, University of Arizona, U.S.A.

Jeff Greenberg, University of Arizona

I’m beginning this essay on the sad day I found out Chris Squire, the bass player for my favorite band, Yes, died of Leukemia.… Les mer!

Kjønn i klasserommet og i terapirommet

Denne teksten er publisert i papirutgaven av Psykologisk Tidsskrift NTNU 2015, Nr.3 – Tabu

Skrevet av: Elise Ødegård Gjestad, Gine Moen Kirkholt, Kristin Ragnarsdottir, Tuva Emilie Haugdahl Røskar & Marthe Sofie Øhra

Da anledningen bød seg til å lære mer om et fagområde som ikke var overrepresentert på pensum, valgte vi høsten 2014 å ta fatt på et prosjekt om kjønnsidentitet i skolen.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 4: Sektoriseringen og politiseringen av psykologien

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 1-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Er psykologi én vitenskap, eller mange? NTNU har satt seg som mål å være Norges tverrfaglige universitet, og det syns jeg er et godt mål.… Les mer!

Frykt som politisk redskap

Aage Borchrevink.

Aage Borchrevink.

Skrevet av: Aage Borchrevink,
Forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk tidsskrift NTNU 2015, Nr. 2 – Stress, trussel og frykt. 

 

1. Når jeg blir vi

”Det heiter ikkje: EG no lenger./ Heretter heiter det: VI,” skrev Halldis Moren Vesaas i diktet Tung tids tale, en av den norske etterkrigstidens mest leste og siterte litterære tekster.… Les mer!

2015, Nr. 2 – Stress, trussel og frykt

2015.3.stressNyheter
Ingrid Bondkall Gjerde & Philip Lautin Jackson 

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten 

Hva skjer på Instituttet?

Angst og fobier fra et evolusjonsperspektiv
Leif Edward Ottesen Kennair

Psykologiske faktorers rolle i gjennomføring av terrorhandlinger
Ingrid Bondkall Gjerde

The psychological worm at the core of mass shootings
Jeff Greenberg

Vold mot kvinner – en glemt epidemi?… Les mer!

2015, Nr. 1 – Rettspsykologi og kriminalitet Vol. II

Nyheter
Ingrid Bondkall Gjerde & Maria Eline Haugen

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten 

Hva skjer på Instituttet?

Psykologi og rettssikkerhet
Svein Magnussen

Rettspsykiatri etter 22.juli-rettsaken – En vareopptelling
Pål Grøndahl

Somnofili og Tornerose-syndromet – De ukjente tenningsmønstrene
Svein Øverland 

Straffen rammer flere
Kitty Bang 

Etablering av norsk sikkerhetspsykiatri 1895-1940
Hilde Dahl 

Innsatte i norske fengsler og deres barn
Ane-Marthe Solheim Skar 

De tolv utilregnelige
Henrik Vedum 

Psykologidagene 2015
Jørgen Flor 

Older posts